31 stycznia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Z mandatu zrezygnował Marian Kacik

31 stycznia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Z mandatu zrezygnował Marian Kacik

Wojewoda Łukasz Kmita wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź w okręgu wyborczym nr 7. Radny Marian Kacik złożył rezygnację, a 17 listopada stwierdzono wygaśnięcie jego mandatu.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określonym przez wojewodę, do 22 grudnia Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II powoła Gminną Komisję Wyborczą w Niedźwiedziu. Kandydatów na radnego można zgłaszać do 27 grudnia (do godz. 24.00). Kampania wyborcza zakończy się o godz. 24.00 29 stycznia 2021 r. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia, w godz. 7.00 – 21.00.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy do 18 stycznia 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 26 stycznia 2021 r. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta gminy Niedźwiedź do dnia 22 stycznia 2021 r.

źródło: Urząd Gminy Niedźwiedź; oprac. MAG

Zobacz również