Zakończyły się prace przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego, bieżni i skoczni w dal

Zakończyły się prace przy budowie terenu rekreacyjno-sportowego, bieżni i skoczni w dal

W Niedźwiedziu zakończyła się budowa ogólnodostępnego, niekomercyjnego terenu rekreacyjno-sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni i skoczni w dal. Wnioskodawcą obu zadań był Gminny Klub Sportowy „Orkan” Niedźwiedź.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach:

– podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

– podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:

– 227 889,48 (dofinansowanie z EFR w kwocie 199 979,00 zł),

– 57 199,92 (dofinansowanie z EFR w kwocie 56 055,92 zł). 

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Budowlane Roboty Ziemne Pajdzik Marian z Lubomierza.


źródło: Urząd Gminy Niedźwiedź; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Niedźwiedź

Zobacz również