Coraz bliżej porozumienia ws. nauki dzieci z terenu gminy Limanowa w szkołach miejskich. Radni podjęli uchwałę

Coraz bliżej porozumienia ws. nauki dzieci z terenu gminy Limanowa w szkołach miejskich. Radni podjęli uchwałę

W poniedziałek radni gminy Limanowa spotkali się podczas XXII nadzwyczajnej sesji. Jej celem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Limanowa a gminą Limanowa, dotyczącego nauki dzieci z terenu gminy Limanowa w szkołach miejskich. Projekt poparło 18 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

Podejmujemy uchwałę, że jesteśmy gotowi przekazać miastu 150 tys., których pan burmistrz zażądał. Natomiast co do zapisów porozumienia jeszcze nie jesteśmy gotowi ani nie mamy jeszcze wypracowanego porozumienia. Mamy wypracowane porozumienie z naszej strony, bo przesłaliśmy je do miasta, natomiast nie zostało ono zaakceptowane przez pana burmistrza. Myślę, że uda się to porozumienie wypracować na etapie rozmów. Najlepsze byłoby porozumienie na czas nieokreślony. Takie pilotażowe porozumienie wysłaliśmy do burmistrza – powiedział przed głosowaniem wójt Jan Skrzekut.

Zgodnie z uchwałą miasto Limanowa przejęłoby zadanie polegające na zapewnieniu uczniom z terenu gminy Limanowa kształcenia, wychowania i opieki. Gmina Limanowa natomiast udzieliłaby corocznej pomocy finansowej w wysokości 150 tys. zł w formie dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania.

Dzięki temu rozwiązaniu dzieci z części Lipowego i Sowlin uczęszczałyby do Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej, dzieci z pozostałej części Lipowego i części Starej Wsi – do Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej, a dzieci z Koszar, Łososiny Górnej, Walowej Góry i części Młynnego – do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej.

Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia dotacji celowej zostaną określone w porozumieniu międzygminnym. Podjęcie uchwały cieszy rodziców uczniów, ale zapowiadają oni ciągłe  monitorowanie sprawy.

Chcemy podziękować pani przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Gminy Limanowa za liczne posiedzenia komisji, za wytrwałość. Dzisiaj możemy sobie pogratulować, że jesteśmy w dużej części już bliżej tego, co chcieliśmy osiągnąć. Mamy nadzieję, że to porozumienie zostanie podpisane przez organy wykonawcze obydwu samorządów. My, rodzice, będziemy bacznie do końca przyglądać się tym sprawom, żeby to wszystko dobrnęło do końca. Nie chcę powiedzieć brzydko, ale będziemy patrzeć na ręce, aby to było doprowadzone do końca. Bardzo dziękuję wszystkim – stwierdził przedstawiciel rodziców.   

fot. kadr z transmisji sesji

Zobacz również