Zbiórka dla Wikusi w Kamienicy i Zasadnem

Zbiórka dla Wikusi w Kamienicy i Zasadnem

Komitet społeczny działający na rzecz Wikusi Wróbel chorej na SMA, zespół „Zasadnioki” oraz koło „Caritas” ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem 24 września organizują charytatywną zbiórkę.

Zostanie ona przeprowadzona przy kościele parafialnym w Kamienicy i kaplicy w Zasadnem.

źródło: organizatorzy; oprac. MAG

fot. organizatorzy

Zobacz również