Burmistrz Anna Pękała: „W opinii projektantów budowa ronda nie jest zasadna”

Burmistrz Anna Pękała: „W opinii projektantów budowa ronda nie jest zasadna”

Burmistrz Anna Pękała odpowiedziała na pytania dotyczące sytuacji komunikacyjnej w Mszanie Dolnej. Nasza redakcja skierowała je we wrześniu do magistratu na prośbę mieszkańców ulic Orkana i Marka, protestujących przeciwko budowie łącznika między ul. Marka i rondem w ciągu ul. Orkana.

Jednym z argumentów podnoszonych przez mieszkańców jest brak działań dotyczących poprawy sytuacji na skrzyżowaniu w centrum miasta. Zapytaliśmy więc burmistrz Annę Pękałę, co w ciągu swojej kadencji zrobiła, by odkorkować Mszanę Dolną. Okazuje się, że działania można opisać w kilku zdaniach bez dat, nazwisk konsultantów i uzasadnienia opinii, które wydawali np. w kwestii ewentualnej budowy ronda.

– Celem likwidacji głównej przyczyny korków w Mszanie Dolnej, czyli sygnalizacji świetlnej, zwrócono się do zarządcy drogi krajowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej na głównym skrzyżowaniu w mieście. Rozważano także budowę ronda na głównym skrzyżowaniu w Mszanie Dolnej. W tej sprawie spotykano się z projektantami branży drogowej. W opinii projektantów budowa ronda nie jest zasadna. Poczyniono również kroki w kierunku budowy obwodnicy Mszany Dolnej. Temat będzie rozwijany w kolejnych w kolejnych latach. Budowa odcinka drogi ul. Ogrodowej jest jednym z pierwszych kroków podjętych przez Urząd Miasta celem rozwiązania problemów zakorkowanego miasta – napisała burmistrz Anna Pękała.

Reportaże na temat sytuacji komunikacyjnej w Mszanie Dolnej znajdują się poniżej.

Zobacz również