Te zdjęcia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 wzbudziły podziw i uznanie w międzynarodowym projekcie

Te zdjęcia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 wzbudziły podziw i uznanie w międzynarodowym projekcie

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej zdobyli drugie miejsce w konkursie o nagrody eTwinning 2018 w kategorii wiekowej 16-19 lat. Nagrody dla laureatów podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji 21 marca br. w Piasecznie wręczyła minister Anna Zalewska

W uroczystym rozdaniu uczestniczyła mgr Monika Pasionek – koordynator główny projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.

Głównym celem projektu eTwinning ‘You are the picture” było zainteresowanie uczniów sztuką poprzez uczestnictwo w różnorodnych zadaniach wykonywanych indywidualnie lub zespołowo w szkole lub z uczniami z krajów partnerskich na platformie TwinSpace w internecie.

Źródłem inspiracji do wykonania zadań były płótna słynnych malarzy. Uczniowie odtwarzali sceny z dzieł artystów, przyjmując role namalowanych postaci, odtwarzając ich gesty i mimikę twarzy, tworzyli nieruchome obrazy (tzw. ‘living pictures’), które następnie fotografowali i jako zdjęcia zamieszczali na internetowej stronie projektu. Zdjęcia stanowiły dla uczestników  impuls do dalszych działań, wykonywanych we współpracy z rówieśnikami z innych krajów, takich jak: wymiana opinii, nadawanie tytułów zdjęciom, tworzenie prezentacji i filmów, interpretowanie sytuacji przedstawionych na obrazach, udział w grach, ankietach, konkursach i testach wiedzy.Zadania projektowe były zintegrowane z programem nauczania kilku przedmiotów: języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz informatyki.

W projekcie wzięło udział 16 szkół partnerskich z 8 krajów: Polski, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Armenii, Francji, Rumunii i Ukrainy. Nasz powiat w projekcie reprezentowało pięciu nauczycieli oraz 23 uczniów z różnych klas.

Koordynatorzy: mgr Monika Pasionek, mgr Krzysztof Bulanda
Nauczyciele: mgr Monika Kowalczyk, mgr Iwona Bulanda, mgr Anna Golonka
Uczniowie:
Klasa 4 b1 – Agata Michałek, Karolina Florek, Piotr Bukowiec, Piotr Golonka, Angelika Bulanda, Gabriela Trojanowska
Klasa 3M – Maciej Ćwik
Klasa 3 b2 – Karolina Dudek (fotograf), Magdalena Kałuża, Magdalena Wątor, Patrycja Bartosz, Marcin Karpierz
Klasa 3 W/T3 – Artur Cież
Klasa 2 T2 – Mateusz Dąbrowski (fotograf), Ewelina Syktus, Magdalena Augustyniak, Aleksandra Stawiarz
Klasa 2 P – Agata Jeż, Maria Kroczek, Kinga Surdziel, Katarzyna Chochlińska, Karolina Odroniec, Kinga Kmiecik

Zapraszamy do obejrzenia galerii nagrodzonych zdjęć na FACEBOOKU

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również