Aktualności

Pierwsza sesja kadencji 2024-2029 w Słopnicach

Pierwsza sesja Rady Gminy Słopnice kadencji 2024-2029 odbyła się 7 maja w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach. Sesję inauguracyjną rozpoczął…

Rozpoczęły się egzaminy maturalne

We wtorek, 7 maja, absolwenci szkół ponadpodstawowych rozpoczęli egzaminy maturalne. W pierwszym dniu zdający musieli wykazać się umiejętnościami polonistycznymi na…